Иво Банац

  • Тема: Модернизација
  • Говорник: Иво Банац
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Загреб
  • Предмет: Лутке у народној ношњи из околине Валпова, ХР Славонија, поклон пионира Валпова, 17. мај 1968. године