Ива Чукић

  • Тема: Југословенско наслеђе
  • Говорник: Ива Чукић
  • Старост говорника: 1980 - 1991
  • Место снимања: Београд
  • Предмет: Албум фотографија пројеката грађевинара Београда председнику Титу 1960. године