Игор Тошевски

  • Тема: Уметност и власт
  • Говорник: Игор Тошевски
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Скопље
  • Предмет: Портрет друга Тита, Ђорђе Андрејевић Кун, уље на платну, 1949, поклон Службе државне безбедности, 1976. године