Јетон Незирај

  • Тема: Братство и јединство
  • Говорник: Јетон Незирај
  • Старост говорника: 1965-1980
  • Место снимања: Приштина
  • Предмет: Орден Братства и Јединства