Бојана Пишкур

  • Тема: Југословенско наслеђе
  • Говорник: Бојана Пишкур
  • Старост говорника: 1965-1980
  • Место снимања: Љубљана
  • Предмет: “Мир”, Антун Аугустинчић, 1952, скица за споменик испред зграде ОУН у Њујорку