Владимир Милчин

  • Тема: Спољна политика
  • Говорник: Владимир Милчин
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Скопље
  • Предмет: “Лењин”, Небојша Митрић (реконструкција оригинала И. Мештровића), поклоњено приликом посете Београдском универзитету 30. маја 1972. године