Стона лампа са макетом пећи за топљење и представом ливца

 • Збирка: Збирка поклона – техника
 • Држава
  • Југославија
  • Србија
 • Место: Београд
 • Врста предмета: Лампа
 • Материјал:
  • Дрво
  • Метал
 • Време : 1952.
 • Да ли је изложен? Да

Статуета ливца с макетом пећи за топљење има и употребну функцију – то је заправо стона лампа. Музејска документација о предмету садржи веома мало информација, а главни извор нам је текст посвете. У њој стоји да су предмет поклони железничари Југославије поводом извршења циљева у оквиру петогодишњег привредног плана који су они испунили за четири године. Не постоји тачан податак о години када је предмет поклоњен, али претпостављамо да га је Јосип Броз Тито добио најкасније 1952. године када је окончан петогодишњи план.

Спајајући информацију о дародавцу, мотиву који је приказан, употребној функцији и друштвено-политичком контексту периода, поклон постаје симбол убрзаног развитка тешке индустрије (представа ливца и пећи), електрификације земље (употребна функција) и развитка железнице и железничке мреже (дародавац предмета). Имајући у виду друштвено-историјски контекст, ова лампа је и симбол окончања совјетског модела планске привреде ФНР Југославије и прелазак на самоуправни начин организовања производње.