Stona lampa sa maketom peći za topljenje i predstavom livca

 • Zbirka: Zbirka poklona – tehnika
 • Država:
  • Jugoslavija
  • Srbija
 • Mesto: Beograd
 • Vrsta predmeta: Lampa
 • Materijal:
  • Drvo
  • Metal
 • Vreme : 1952.
 • Da li je izložen? Da

Statueta livca s maketom peći za topljenje ima i upotrebnu funkciju – to je zapravo stona lampa. Muzejska dokumentacija o predmetu sadrži veoma malo informacija, a glavni izvor nam je tekst posvete. U njoj stoji da su predmet pokloni železničari Jugoslavije povodom izvršenja ciljeva u okviru petogodišnjeg privrednog plana koji su oni ispunili za četiri godine. Ne postoji tačan podatak o godini kada je predmet poklonjen, ali pretpostavljamo da ga je Josip Broz Tito dobio najkasnije 1952. godine kada je okončan petogodišnji plan.

Spajajući informaciju o darodavcu, motivu koji je prikazan, upotrebnoj funkciji i društveno-političkom kontekstu perioda, poklon postaje simbol ubrzanog razvitka teške industrije (predstava livca i peći), elektrifikacije zemlje (upotrebna funkcija) i razvitka železnice i železničke mreže (darodavac predmeta). Imajući u vidu društveno-istorijski kontekst, ova lampa je i simbol okončanja sovjetskog modela planske privrede FNR Jugoslavije i prelazak na samoupravni način organizovanja proizvodnje.