Други светски рат 75 година касније

Чак и седамдесет пет година након завршетка Другог светског рата овај сукоб, који је на много начина обележио историју 20. века, и даље је еталон на основу кога промишљамо и процењујемо савремени тренутак. Управо дисонантни тонови у интерпретацији овог догађаја чине га релевантним, не само у контексту сагледавања конкретних историјских процеса, већ и актуелних друштвено-политичких околности.

Идеја програма који Музеј Југославије овим поводом покреће је преиспивање основних (проблемских) питања у вези са овом темом, али и позиције антифашистичког наслеђа у друштвеном памћењу и официјелном наративу.

Окосницу програма чини изложба документарних фотографија, насталих радом фото-репортера ТАЊУГ-а у периоду од октобра 1944. до краја 1945. године, које приказују како је изгледала Југославија у месецима непосредно пре и непосредно после ослобођења. Овај материјал непроцењиве историјске вредности, тек недавно регистрован као целина у оквиру обимне фото-грађе коју Музеј баштини, и потом детаљно обрађен и дигитализован, први пут ће овом приликом бити приказан јавности. Посетиоци ће кроз селекцију снимака моћи да виде драматичне сцене завршних борби за ослобођење земље, најважније моменте довршетка политичке револуције, опсежних захвата на обнови земље и нормализацији живота, свеприсутних ожиљака и последица рата, али и почетка институционализованог рада на стварању новог, социјалистичког човека.

Програм третира неколико кључних појмова који се везују за завршетак Другог светског рата, као што су победа, антифашизам, револуционарност, уједно разматрајући и трансформације које је нови политичко-идеолошки оквир генерисао. Поред поменуте изложбе фотографија из колекције Музеја, којом се тренутак завршетка рата третира у историјској садашњости (интерпретација је окренута конкретном историјском тренутку и разматра га у тим оквирима, без накнадних тумачења), сам програм обухвата и сећања на крај рата, као и институционализацију и музеализацију ове теме, али и реартикулацију ових појмова и тема данас.

Преиспитивање наслеђа Другог светског рата на основу материјала из фонда биће оживљено и у оквиру актуелне изложбе Музејска лабораторија, која кроз призму вишеструких интерпретација разматра наслеђене колекције Музеја револуције народа и народности Југославије и Меморијалног центра Јосип Броз Тито. За ову прилику, интервенцијом кустоса Музеја, биће маркирани експонати релевантни у контексту краја Другог светског рата.

Програмска артикулација одвијаће се не само кроз изложбени, већ и кроз говорно-едукативни програм, који ће садржати и јавне разговоре у којима ће бити сучељене различите позиције, као и кроз тематска вођења, а обухватиће и приватне наративе на тему завршетка рата у виду аудио и видео-записа.

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Отворено истраживање и преиспитивање југословенског наслеђа

Нова мапирања Европе

Мала породична историја