Листа изложби

Чувари баштине

06.11-13.12.2015.

Изложбом студентских радова Чувари баштине, Одсека конзервација и рестаурација, Факултета примењених уметности у Београду, која је отворена 6. новембра 2015 године у Музеју историје Југославије, представљени су досадашњи резултати рада како би посетиоци стекли утисак о комплексности и лепоти овог важног позива чувара или „лекара“ баштине. Изложба је трајала до 13. децембра 2015. године.

Били су изложени радови преко 100 студената свих година студија који на најбољи начин илуструју резултате у процесу едукације младог стручног кадра, који ће се у будућности бавити заштитом и очувањем културно-историјске и уметничке баштине. Савремена конзервација и рестаурација постала је симбиоза уметности и науке, проширивши поље делатности на све врсте културних добара због чега је неопходно да конзерватори – рестауратори стекну широко мултидисциплинарно професионално образовање. Ова мултидисциплинарна и међупрофесионална делатност која мора бити у дубокој равнотежи мануелног умећа и научне прецизности, на изложби ће бити представљена кроз студијске радове у разним техникама и медијима (штафелајне слике на различитим носиоцима, графика, цртеж, мозаик, фреско сликарство, зграфито, витраж, египатске зидне слике на гипсаним плочама) који представљају различите уметничке предмете на Факултету примењених уметности: Цртање и сликање, Сликарске технике, Пројектовање облика, Анатомско цртање, Вајање, Графичке технике, Фотографија примењена у конзервацији, Акт, Основе зидног слиакрства, Основе монументалног сликарства и Писмо. Посетиоци ће имати прилике да виде и преко 50 презентација сложених процеса рада на конзервацији и рестаурацији зидних слика и мозаика, уметничких дела на папиру, штафелајних слика, скулптура и археолошких предмета које су реализовали мастер студенти.

Конзервација-рестаурација као врло стара уметничка делатност и вештина стално је присутна уз велика уметничка, градитељска и културно-историјска остварења продужавајући им век трајања. Све до почетка 20. века на конзервацију и рестаурацију се гледало као на пратећу делатност, која се налази између уметности и заната. Еволуцијом сопствене професионалности ова делатност је временом обезбедила важну друштвену улогу. Проучава и тумачи све деструктивне и друге процесе који се догађају у уметничком делу, почев од избора материјала употребљених за стварање дела, па све до тренутка када су услови у којима је оно опстајало, наметнуло потребу његове конзервације и рестаурације.

О ОДСЕКУ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ

Одлука о организовању наставе за школовање рестауратора слика на Катедри за сликарство Факултета примењених уметности, донета 1977. године, заснована је на анализи стања стручних служби за заштиту споменика културе у Србији. Одлуком о оснивању самосталног Одсека за конзервацију и рестаурацију отворене су велике перспективе у правцу озбиљног и темељног образовања кадрова у области заштите културних добара. Од 2003. године, предузети су на Факултету примењених уметности крупни кораци у циљу стварања оптималних техничкихи кадровских услова за спровођење студијског програма Конзервација и рестурација који је успешно акредитован у процесу акредитације високо школских установаса два модула:

1. Студијски модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру оспособљава студенте за рад на заштити штафелајних слика на платну и дрвету, зидних слика и мозаика и уметничких дела на папиру.

2. Студијски модул Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета оспособљава студенте за рад на заштити скулптура и археолошких предмета.

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Отворено истраживање и преиспитивање југословенског наслеђа

Нова мапирања Европе

Мала породична историја