Lista izložbi

Čuvari baštine

06.11-13.12.2015.

Izložbom studentskih radova Čuvari baštine, Odseka konzervacija i restauracija, Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, koja je otvorena 6. novembra 2015 godine u Muzeju istorije Jugoslavije, predstavljeni su dosadašnji rezultati rada kako bi posetioci stekli utisak o kompleksnosti i lepoti ovog važnog poziva čuvara ili „lekara“ baštine. Izložba je trajala do 13. decembra 2015. godine.

Bili su izloženi radovi preko 100 studenata svih godina studija koji na najbolji način ilustruju rezultate u procesu edukacije mladog stručnog kadra, koji će se u budućnosti baviti zaštitom i očuvanjem kulturno-istorijske i umetničke baštine. Savremena konzervacija i restauracija postala je simbioza umetnosti i nauke, proširivši polje delatnosti na sve vrste kulturnih dobara zbog čega je neophodno da konzervatori – restauratori steknu široko multidisciplinarno profesionalno obrazovanje. Ova multidisciplinarna i međuprofesionalna delatnost koja mora biti u dubokoj ravnoteži manuelnog umeća i naučne preciznosti, na izložbi će biti predstavljena kroz studijske radove u raznim tehnikama i medijima (štafelajne slike na različitim nosiocima, grafika, crtež, mozaik, fresko slikarstvo, zgrafito, vitraž, egipatske zidne slike na gipsanim pločama) koji predstavljaju različite umetničke predmete na Fakultetu primenjenih umetnosti: Crtanje i slikanje, Slikarske tehnike, Projektovanje oblika, Anatomsko crtanje, Vajanje, Grafičke tehnike, Fotografija primenjena u konzervaciji, Akt, Osnove zidnog sliakrstva, Osnove monumentalnog slikarstva i Pismo. Posetioci će imati prilike da vide i preko 50 prezentacija složenih procesa rada na konzervaciji i restauraciji zidnih slika i mozaika, umetničkih dela na papiru, štafelajnih slika, skulptura i arheoloških predmeta koje su realizovali master studenti.

Konzervacija-restauracija kao vrlo stara umetnička delatnost i veština stalno je prisutna uz velika umetnička, graditeljska i kulturno-istorijska ostvarenja produžavajući im vek trajanja. Sve do početka 20. veka na konzervaciju i restauraciju se gledalo kao na prateću delatnost, koja se nalazi između umetnosti i zanata. Evolucijom sopstvene profesionalnosti ova delatnost je vremenom obezbedila važnu društvenu ulogu. Proučava i tumači sve destruktivne i druge procese koji se događaju u umetničkom delu, počev od izbora materijala upotrebljenih za stvaranje dela, pa sve do trenutka kada su uslovi u kojima je ono opstajalo, nametnulo potrebu njegove konzervacije i restauracije.

O ODSEKU ZA KONZERVACIJU I RESTAURACIJU

Odluka o organizovanju nastave za školovanje restauratora slika na Katedri za slikarstvo Fakulteta primenjenih umetnosti, doneta 1977. godine, zasnovana je na analizi stanja stručnih službi za zaštitu spomenika kulture u Srbiji. Odlukom o osnivanju samostalnog Odseka za konzervaciju i restauraciju otvorene su velike perspektive u pravcu ozbiljnog i temeljnog obrazovanja kadrova u oblasti zaštite kulturnih dobara. Od 2003. godine, preduzeti su na Fakultetu primenjenih umetnosti krupni koraci u cilju stvaranja optimalnih tehničkihi kadrovskih uslova za sprovođenje studijskog programa Konzervacija i resturacija koji je uspešno akreditovan u procesu akreditacije visoko školskih ustanovasa dva modula:

1. Studijski modul Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru osposobljava studente za rad na zaštiti štafelajnih slika na platnu i drvetu, zidnih slika i mozaika i umetničkih dela na papiru.

2. Studijski modul Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta osposobljava studente za rad na zaštiti skulptura i arheoloških predmeta.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU