Листа изложби

Подижући завесу

12.05-12.06.2015.

Изложба је настала у сарадњи истраживача и организација из Пољске, Чешке, Мађарске, Аустрије, Хрватске и Србије, а у организацији Фондације за Пољску модерну уметност. Представља увод у дугорочни истраживачки пројекат, који се бави улогом централно-европске међунационалне архитектонске мреже и сарадничких кругова у различитим прекретницама, од почетка 20. века до адаптација у периоду после другог светског рата, и њен одраз у пост-социјалистичком стању региона. Допринос организација из најактивнијих центара у региону овом пројекту представља својеврстан покушај да се оживи и надаље одржава рад мреже.

Допринос централне Европе формирању и ширењу модерности је непознат или се посматра као маргинална епизода у послератној историографији глобалног покрета модерне архитектуре, због његовог одсуства из главног наратива западне модерности. Пројекат истражује кључне промене које су формирале модерност у централној Европи и анализира студије случаја са циљем да покаже локални пријем и афинитете ка глобалној модерности. У намери да се прикажу специфичности националних и транснационалних наратива, као и мултидисциплинарних трансфера, изложба се фокусира не на елементе, већ на механизме архитектонске продукције.

Тридесетак студијских тема организовано је у шест тематских целина: Сарадње, Истраживање, Експерименти, Сусрети, Размене и Јавност. Као својеврсни «посредници» између тематских целина, у изложби се приказују и поједине архитекте које су око себе формирале архитектонске кругове, радиле на развоју колективног архитектонског дискурса и битно допринели преносу модернизма у локалне контексте. Њихов рад приказан је аналитички, кроз дијаграме који повезују градове, архитекте, институције и важније догађаје или пројекте.

Изложба је била постављена у оквиру програма Ла Биеннале ди Венезиа 2014 – Цоллатерал евентс, од 7. јуна – 23. новембра 2014, а њену реализацију је омогућило Министарство културе и националног наслеђа Републике Пољске.

Организатори: Фондација за пољску модерну уметност, Варшава, Београдска интернационална недеља архитектуре БИНА2015, Музеј историје Југославије, Група Архитеката, TRACE – Централноевропски архитектонски истраживачки Think-Tank, ÖGFA – Аустријско друштво за архитектуру, Беч, CCEA – Центар за централноевропску архитектуру, Праг, KEK – Центар за мађарску савремену архитектуру, Будимшешта, Платформа 9,81 – Институт за архитектонска истраживања, Загреб/Сплит

 

Покровитељи:

Министарство културе и националног наслеђа Републике Пољске

Министарство културе и информисања Републике Србије

Суфинансирано из фонда Министра културе и националног наслеђа Републике Пољске

Партнери: White&Case, Raf-Max, Амбасада Републике Пољске

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Отворено истраживање и преиспитивање југословенског наслеђа

Нова мапирања Европе

Мала породична историја