Lista izložbi

Podižući zavesu

12.05-12.06.2015.

Izložba Podižući zavesu, Centralnoevropske arhitektonske mreže biće otvorena u utorak, 12. maja 2015, u 13 časova u Muzeju istorije Jugoslavije (Muzej 25. maj). Od 14 časova kroz izložbu će voditi Iris Meder i Sarmen Beglarian.

Predavanje Editing architecture/Uređivanje arhitekture, Malgožata Kućijevič i Simon de Jakobis, biće održano istog dana u 17 časova u Kulturnom centru Beograda, u galeriji Artget.

Izložba je nastala u saradnji istraživača i organizacija iz Poljske, Češke, Mađarske, Austrije, Hrvatske i Srbije, a u organizaciji Fondacije za Poljsku modernu umetnost. Predstavlja uvod u dugoročni istraživački projekat, koji se bavi ulogom centralno-evropske međunacionalne arhitektonske mreže i saradničkih krugova u različitim prekretnicama, od početka 20. veka do adaptacija u periodu posle drugog svetskog rata, i njen odraz u post-socijalističkom stanju regiona. Doprinos organizacija iz najaktivnijih centara u regionu ovom projektu predstavlja svojevrstan pokušaj da se oživi i nadalje održava rad mreže.

Doprinos centralne Evrope formiranju i širenju modernosti je nepoznat ili se posmatra kao marginalna epizoda u posleratnoj istoriografiji globalnog pokreta moderne arhitekture, zbog njegovog odsustva iz glavnog narativa zapadne modernosti. Projekat istražuje ključne promene koje su formirale modernost u centralnoj Evropi i analizira studije slučaja sa ciljem da pokaže lokalni prijem i afinitete ka globalnoj modernosti. U nameri da se prikažu specifičnosti nacionalnih i transnacionalnih narativa, kao i multidisciplinarnih transfera, izložba se fokusira ne na elemente, već na mehanizme arhitektonske produkcije.

Tridesetak studijskih tema organizovano je u šest tematskih celina: Saradnje, Istraživanje, Eksperimenti, Susreti, Razmene i Javnost. Kao svojevrsni «posrednici» između tematskih celina, u izložbi se prikazuju i pojedine arhitekte koje su oko sebe formirale arhitektonske krugove, radile na razvoju kolektivnog arhitektonskog diskursa i bitno doprineli prenosu modernizma u lokalne kontekste. Njihov rad prikazan je analitički, kroz dijagrame koji povezuju gradove, arhitekte, institucije i važnije događaje ili projekte.

Izložba je bila postavljena u okviru programa La Biennale di Venezia 2014 – Collateral events, od 7. juna – 23. novembra 2014, a njenu realizaciju je omogućilo Ministarstvo kulture i nacionalnog nasleđa Republike Poljske.

Organizatori: Fondacija za poljsku modernu umetnost/Polish Modern Art Foundation, Varšava, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture BINA2015, Muzej istorije Jugoslavije, Grupa Arhitekata, TRACE – Centralnoevropski arhitektonski istraživački Think-Tank, ÖGFA – Austrijsko društvo za arhitekturu, Beč, CCEA – Centar za centralnoevropsku arhitekturu, Prag, KEK – Centar za mađarsku savremenu arhitekturu, Budimšešta, Platforma 9,81 – Institut za arhitektonska istraživanja, Zagreb/Split

 

Pokrovitelji:

Ministarstvo kulture i nacionalnog nasleđa Republike Poljske

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Sufinansirano iz fonda Ministra kulture i nacionalnog nasleđa Republike Poljske

Partneri: White&Case, Raf-Max, Ambasada Republike Poljske

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU