Листа изложби

Пројекат Југославија

17.12.2019-15.04.2020.

Изложба „Пројекат Југославија”, ауторки Ане Адамовић и Милице Пекић, отвара се у уторак 17. децембра у 18 часова у Музеју Југославије (у згради Музеја 25. мај). Поставка се састоји из видео радова – одабраних интервјуа, који су рађени са сто саговорника и саговорница различитих узраста и профила, из земаља насталих након распада некадашње државе. Изложба представља завршницу истоименог пројекта, који је резултат вишегодишње сарадње Музеја Југославије и ,,Kиоска – платформе за савремену уметност“.

Сâм процес интервјуисања реализован је атипичним поступком. Ауторке су уместо конкретног питања сваком учеснику понудиле картон који описује неки од предмета из збирки Музеја Југославије, на коме се налазе основне информације о том предмету: опис, датум или период из којег потиче и порекло. 

„На тај начин покушале смо да колекцију материјалних трагова прошлости посредним путем преведемо у форму живих коментара, актуелних размишљања, идеја и потенцијала за будућност”, објашњавају Ана Адамовић и Милица Пекић из платформе „Kиоск”.

„Да ли је прошлост Југославије већ музеализована, историзована и похрањена у архивама? Може ли нам та прошлост разјаснити барем нешто о садашњости, помоћи да разумемо кризу у којој се данас свет налази или сталне поруке да је Европска унија пред распадом, будући да трпи свакодневне потресе и изазове? Можемо ли, на примеру мултинационалне, мултиконфенсионалне земље, која се пре 25 година распала, почети да размишљамо о алтернативама за садашњи тренутак?”, нека су од питања на које „Пројекат Југославија” покушава да понуди одговоре, истичу ауторке пројекта, и додају: 

„Одмаком од предметности самих објеката, покушале смо да размишљање о наслеђу југословенске државе удаљимо од носталгичне визије прошлости, померајући акценат на размишљање о региону, Европи и свету данас, који су, чини се више него икада, заглављени у перманентној кризи, сукобу, нетолеранцији и неједнакости”.

„Пројекат Југославија” реализован је уз подршку Балканског фонда за демократију и Министарства културе и информисања Републике Србије.

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Нова мапирања Европе

Мала породична историја