Lista izložbi

Projekat Jugoslavija

17.12.2019-15.04.2020.

Izložba „Projekat Jugoslavija”, autorki Ane Adamović i Milice Pekić, otvara se u utorak 17. decembra u 18 časova u Muzeju Jugoslavije (u zgradi Muzeja 25. maj). Postavka se sastoji iz video radova – odabranih intervjua, koji su rađeni sa sto sagovornika i sagovornica različitih uzrasta i profila, iz zemalja nastalih nakon raspada nekadašnje države. Izložba predstavlja završnicu istoimenog projekta, koji je rezultat višegodišnje saradnje Muzeja Jugoslavije i ,,Kioska – platforme za savremenu umetnost“.

Sâm proces intervjuisanja realizovan je atipičnim postupkom. Autorke su umesto konkretnog pitanja svakom učesniku ponudile karton koji opisuje neki od predmeta iz zbirki Muzeja Jugoslavije, na kome se nalaze osnovne informacije o tom predmetu: opis, datum ili period iz kojeg potiče i poreklo.

„Na taj način pokušale smo da kolekciju materijalnih tragova prošlosti posrednim putem prevedemo u formu živih komentara, aktuelnih razmišljanja, ideja i potencijala za budućnost”, objašnjavaju Ana Adamović i Milica Pekić iz platforme „Kiosk”.

„Da li je prošlost Jugoslavije već muzealizovana, istorizovana i pohranjena u arhivama? Može li nam ta prošlost razjasniti barem nešto o sadašnjosti, pomoći da razumemo krizu u kojoj se danas svet nalazi ili stalne poruke da je Evropska unija pred raspadom, budući da trpi svakodnevne potrese i izazove? Možemo li, na primeru multinacionalne, multikonfensionalne zemlje, koja se pre 25 godina raspala, početi da razmišljamo o alternativama za sadašnji trenutak?”, neka su od pitanja na koje „Projekat Jugoslavija” pokušava da ponudi odgovore, ističu autorke projekta, i dodaju:

„Odmakom od predmetnosti samih objekata, pokušale smo da razmišljanje o nasleđu jugoslovenske države udaljimo od nostalgične vizije prošlosti, pomerajući akcenat na razmišljanje o regionu, Evropi i svetu danas, koji su, čini se više nego ikada, zaglavljeni u permanentnoj krizi, sukobu, netoleranciji i nejednakosti”.

„Projekat Jugoslavija” realizovan je uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU