Листа програма

Породични дан у Музеју Југославије

Део изложбе: .

У недељу 3.12.2017. године, у преподневним терминима, Музеј Југославије постаје место где су деца најважнији посетиоци, који завређују посебну пажњу и наклоност свих запослених. Од момента када се деца појаве на улазу у Музеј, дочекују их продавци и поздрављају лично тако што их замоле да буду тајни детективи, да реше задату мисију на изложби Музејска лабараторија, где их дочекује кустос музеја који им даје даље инструкције.

Деца добијају мапе и упутства како да укључе своје родитеље у игру, али и да воде рачуна о томе да се „одрасли“ у музеју понашају на одговарајући начин. На тај начин деца брзо усвајају кодекс понашања у културној институцији осећајући да су изузетно важни и одговорни. За време боравка у музеју задржава се овакав приступ замењених улога у којем су деца главна и тиме се постиже знатно повећање њихове мотивације за учешће у игри.

Изложба Музејска лабараторија као да је створена за дечју игру јер је њоме приказан пресек фонда Музеја Југославије, који се претежно састоји од поклона које је Ј. Б. Тито добијао током живота. Како су поклони изузетно разнолики по облицима, земљама порекла али и по времену којем припадају, пролазак кроз ову изложбу за најмлађе посетиоце замишљен је као својеврсно путовање око света у форми детективске игре. Решавајући један по један траг, деца се крећу кроз изложбу путујући са једног до другог континента, из једног у други временски период, учећи кроз експонате о историјским догађајима и личностима, удаљеним културама, локалним обичајима али и о самим музејима. Напослетку, мапа их доводи до последњег одредишта где се налази и награда за сваког учесника и детективска значка уз коју могу до краја године ући бесплатно у музеј.

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Отворено истраживање и преиспитивање југословенског наслеђа

Нова мапирања Европе

Мала породична историја