Листа програма

Разговор „Извођење (пост)југословенског наслеђа: од тела до метамузеја”

У оквиру  разговора „Извођење (пост)југословенског наслеђа: од тела до метамузеја” који ће се одржати 8 . јуна од 19 часова у кафеу Музеја Југославије биће представљене монографије др Наташе Јагдхухн „Постјугословенски Метамузеји. Ревалоризација наслеђа Другог светског рата у постконфликтним друштвима Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије“ и др Марије Ђорђевић „Југославија памти. Место, тело и покрет за просторе извођеног наслеђа“

 Како мислимо Југославију? Како памтимо Револуцију? Препознајемо ли процесе стварања наслеђа Југославије и потоњих мењања идентитета кроз музејске и уметничке праксе? Шта нам поставке о другој Југославији данас поручују, јесу ли се временом промениле? Како се крећемо кроз места некадашњих комеморација, својеврсних перформанса сећања? На које начине можемо преиспитивати механизме заборава нежељеног наслеђа? Како се „несврстане“ музеолошке праксе трансформишу у мета-музејске просторе? Да ли перформативни заокрет у студијама баштине доприноси новој валоризацији, те новим погледима на југословенско наслеђе?

Повод за разговор су недавно објављене научне монографије др Наташе Јагдхухн и др Марије Ђорђевић као и контексти савременог тренутка и трајуће друштвене кризе, као и места разговора, некадашњег Меморијалног центра Јосип Броз Тито, а данашњег Музеја Југославије. Ауторке студија, заједно са др Олгом Манојловић Пинтар и др Срђаном Радовићем, а уз модерацију др Милене Јокановић понудиће своје перспективе и могуће одговоре на наведена, чини се, константно отворена питања.

Више о монографијама:

Наташа Јагдхухн, „Постјугословенски Метамузеји. Ревалоризација наслеђа Другог светског рата у постконфликтним друштвима Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије“

Ова књига анализира начине на које се баштина Другог светског рата реконструише и ревалоризује у меморијалним музејима постсоцијалистичких, постконфликтних држава Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Транзитни положај музеја Другог светског рата омогућава проматрање ових институција као историјских артефаката.

Марија Ђорђевић, Југославија памти: место, тело и покрет за просторе извођеног наслеђа, Европа Ностра Србија

Ова књига фокусира се на области културе сећања на социјалистичку Југославију, анализирајући споменичку баштину НОБ-а кроз методолошки иновативан приступ путем кога се истраживачка перспектива смешта у „други сталан део званичног стварања наслеђа, који је постојан али у својој суштини активан – на телесну активност и понашање појединаца и група у оквиру дефинисаних места сећања.Ова књига анализира начине на које се баштина Другог светског рата реконструише и ревалоризује у меморијалним музејима постсоцијалистичких, постконфликтних држава Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Транзитни положај музеја Другог светског рата омогућава проматрање ових институција као историјских артефаката.

Марија Ђорђевић, Југославија памти: место, тело и покрет за просторе извођеног наслеђа, Европа Ностра Србија

Ова књига фокусира се на области културе сећања на социјалистичку Југославију, анализирајући споменичку баштину НОБ-а кроз методолошки иновативан приступ путем кога се истраживачка перспектива смешта у „други сталан део званичног стварања наслеђа, који је постојан али у својој суштини активан – на телесну активност и понашање појединаца и група у оквиру дефинисаних места сећања.

  • Дан: 08.06-08.06.2023.
  • Време: 19:00

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Нова мапирања Европе

Мала породична историја