Lista programa

Razgovor „Izvođenje (post)jugoslovenskog nasleđa: od tela do metamuzeja”

U okviru razgovora „Izvođenje (post)jugoslovenskog nasleđa: od tela do metamuzeja” koji će se održati 8 . juna od 19 časova u kafeu Muzeja Jugoslavije biće predstavljene monografije dr Nataše Jagdhuhn „Postjugoslovenski Metamuzeji. Revalorizacija nasleđa Drugog svetskog rata u postkonfliktnim društvima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije“ i dr Marije Đorđević „Jugoslavija pamti. Mesto, telo i pokret za prostore izvođenog nasleđa“

Kako mislimo Jugoslaviju? Kako pamtimo Revoluciju? Prepoznajemo li procese stvaranja nasleđa Jugoslavije i potonjih menjanja identiteta kroz muzejske i umetničke prakse? Šta nam postavke o drugoj Jugoslaviji danas poručuju, jesu li se vremenom promenile? Kako se krećemo kroz mesta nekadašnjih komemoracija, svojevrsnih performansa sećanja? Na koje načine možemo preispitivati mehanizme zaborava neželjenog nasleđa? Kako se „nesvrstane“ muzeološke prakse transformišu u meta-muzejske prostore? Da li performativni zaokret u studijama baštine doprinosi novoj valorizaciji, te novim pogledima na jugoslovensko nasleđe?
Povod za razgovor su nedavno objavljene naučne monografije dr Nataše Jagdhuhn i dr Marije Đorđević kao i konteksti savremenog trenutka i trajuće društvene krize, kao i mesta razgovora, nekadašnjeg Memorijalnog centra Josip Broz Tito, a današnjeg Muzeja Jugoslavije. Autorke studija, zajedno sa dr Olgom Manojlović Pintar i dr Srđanom Radovićem, a uz moderaciju dr Milene Jokanović ponudiće svoje perspektive i moguće odgovore na navedena, čini se, konstantno otvorena pitanja.
Više o monografijama:
Nataša Jagdhuhn, „Postjugoslovenski Metamuzeji. Revalorizacija nasleđa Drugog svetskog rata u postkonfliktnim društvima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije“
Ova knjiga analizira načine na koje se baština Drugog svetskog rata rekonstruiše i revalorizuje u memorijalnim muzejima postsocijalističkih, postkonfliktnih država Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Tranzitni položaj muzeja Drugog svetskog rata omogućava promatranje ovih institucija kao istorijskih artefakata.
Marija Đorđević, Jugoslavija pamti: mesto, telo i pokret za prostore izvođenog nasleđa, Evropa Nostra Srbija
Ova knjiga fokusira se na oblasti kulture sećanja na socijalističku Jugoslaviju, analizirajući spomeničku baštinu NOB-a kroz metodološki inovativan pristup putem koga se istraživačka perspektiva smešta u „drugi stalan deo zvaničnog stvaranja nasleđa, koji je postojan ali u svojoj suštini aktivan – na telesnu aktivnost i ponašanje pojedinaca i grupa u okviru definisanih mesta sećanja.Ova knjiga analizira načine na koje se baština Drugog svetskog rata rekonstruiše i revalorizuje u memorijalnim muzejima postsocijalističkih, postkonfliktnih država Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Tranzitni položaj muzeja Drugog svetskog rata omogućava promatranje ovih institucija kao istorijskih artefakata.
Marija Đorđević, Jugoslavija pamti: mesto, telo i pokret za prostore izvođenog nasleđa, Evropa Nostra Srbija
Ova knjiga fokusira se na oblasti kulture sećanja na socijalističku Jugoslaviju, analizirajući spomeničku baštinu NOB-a kroz metodološki inovativan pristup putem koga se istraživačka perspektiva smešta u „drugi stalan deo zvaničnog stvaranja nasleđa, koji je postojan ali u svojoj suštini aktivan – na telesnu aktivnost i ponašanje pojedinaca i grupa u okviru definisanih mesta sećanja.

  • Dan: 08.06-08.06.2023.
  • Vreme: 19:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU