Музејска лабораторија

Рад на сталној поставци започет је 2009. године пројектом Нови Стари Музеј, који је кроз низ дискусионих програма покренуо континуирани процес ауторефлексије и редефинисања мисије и визије Музеја Југославије. На изложби Југославија од почетка до краја, отвореној 2012. године, публика је могла да види одабране епизоде из југословенске историје кроз призму појединих стручњака из региона. Наредних година настављено је са интерпретацијом различитих југословенских феномена кроз изложбе Никад им боље није било, Велика илузија, Дизајн за нови свет, Kо је соко – тај је Југословен, Југо, моја Југо и друге.

Током 2015. године промењен је курс рада на сталној поставци скретањем ка музејском фонду као основном извору за истраживање југословенског наслеђа, и то такозваним ишчитавањем предмета из збирки. Почетна платформа названа Отварамо депо била је попут сценографије за даљи истраживачки рад. Изложен је узорак збирки који на сликовит начин приказује карактер и разноликост предмета који се чувају у Музеју. У јукстапозицији, један наспрам другог, постављене су Титове меморабилије (поклони и лични предмети) и социјалистичка револуција (према збиркама некадашњег Музеја револуције), као два крупна, темељна сегмента збирки Музеја. У последњем делу изложбе приказан је остатак фонда – са предметима прикупљеним у последњих двадесетак година, од оснивања Музеја (историје) Југославије 1996. године до данас.

Рад на поставци наставио се трансформацијом Отвореног депоа у Музејску лабораторију – амбијент у којем се кроз вишеструке интерпретације промишља југословенско наслеђе и сама институција музеја. Тим музеја настоји да у овај сложен процес преиспитивања и креирања наслеђа укључи разноврсне сараднике, од истраживача и уметника до сведока времена и заинтересованих посетилаца.

Стална поставка

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Нова мапирања Европе

Мала породична историја