Rad na stalnoj postavci Muzeja Jugoslavije

Rad na stalnoj postavci započet je 2009. godine projektom Novi Stari Muzej, koji je kroz niz diskusionih programa pokrenuo proces autorefleksije i redefinisanja Muzeja. Rad je nastavljen realizacijom postavke Jugoslavija od početka do kraja, iz 2012. godine, koja je prvi put muzejskoj publici omogućila sumarni pregled razvoja Jugoslavije, sagledan kroz prizmu istoričara iz regiona. Narednih godina nastavljeno je istraživanje jugoslovenskih fenomena kroz izložbe Nikad im bolje nije bilo, Velika iluzija, Dizajn za novi svet, Ko je soko – taj je Jugosloven, Jugo, moja Jugo i druge.

Tokom 2015. godine razvijena je nova metodologija rada na stalnoj postavci, u okviru projekta 100 godina od stvaranja Jugoslavije, koja je podrazumevala drugačiji pristup i okretanje ka muzejskom fondu. U okviru ovog svojevrsnog eksperimenta, na pola puta između koncepta depoa i izložbe, predstavljen je uzorak fonda koji na slikovit način prikazuje bogatstvo i raznolikost građe čuvane u Muzeju. Tokom prve faze ovog projekta, pod nazivom Otvaramo depo, postavljene su jedna naspram druge kolekcije Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije i Memorijalnog centra Josip Broz Tito, čijim je spajanjem nastao Muzej. Ovakav pristup omogućio je potpuno novi uvid u jugoslovensko nasleđe sagledan kroz dijalog ili naglašene suprotnosti predmeta iz ova dva fonda, ne samo posetiocima, već i kustosima i drugim istraživačima.

Rad na stalnoj postavci nastavio se 2017. godine transformacijom Otvorenog depoa u Laboratoriju Muzeja Jugoslavije. Predstavljen je muzejski fond koji je prikupljen posle 1996. i postavku smo dopunili kustoskim izjavama i umetničkim radovima. Takođe, definisali smo koncept buduće stalne postavke, koja će posetiocima kroz 10 fenomena ponuditi okvir za razumevanje svih faza postojanja jugoslovenskog nasleđa: od pojave jugoslovenske ideje, doba Kraljevine, socijalističke Jugoslavije, pa sve do njenog raspada i jugonostalgije. U okviru svakog od fenomena kombinovaćemo relativno mali broj predmeta i naglašeno višeglasje (darodavaca, poznatih ličnosti Jugoslavije, umetnika, istraživača, kustosa) s ciljem da skrenemo pažnju na kompleksnost jugoslovenskog nasleđa, na potencijal za njegovu aktuelnu afirmaciju, ali i na opasnosti eventualne banalizacije i zloupotrebe ovog nasleđa. Nova stalna postavka, kao rezultat dugogodišnjeg rada muzejskog tima, biće otvorena 2020. godine.

Stalna postavka

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Mala porodična istorija

Muzejska laboratorija

Druga faza rada na stalnoj postavci

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU