Артан Садику

  • Тема: Југословенско наслеђе
  • Говорник: Артан Садику
  • Старост говорника: 1980 - 1991
  • Место снимања: Скопље
  • Предмет: Зидњак са мотивима мапе и именима градова Трст, Београд, Софија, Тирана