Artan Sadiku

  • Tema: Jugoslovensko nasleđe
  • Govornik: Artan Sadiku
  • Starost govornika: 1980 - 1991
  • Mesto snimanja: Skopje
  • Predmet: Zidnjak sa motivima mape i imenima gradova Trst, Beograd, Sofija, Tirana