Бојан Иванов

  • Тема: Југословенско наслеђе
  • Говорник: Бојан Иванов
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Скопље
  • Предмет: Макета партизанског гробља у Прилепу Богдана Богдановића, поклон Мермерног комбината Прилеп Јосипу Брозу Титу за 70. рођендан, 23. мај 1962. године