Bojan Ivanov

  • Tema: Jugoslovensko nasleđe
  • Govornik: Bojan Ivanov
  • Starost govornika: 1945-1965
  • Mesto snimanja: Skopje
  • Predmet: Maketa partizanskog groblja u Prilepu Bogdana Bogdanovića, poklon Mermernog kombinata Prilep Josipu Brozu Titu za 70. rođendan, 23. maj 1962. godine