Дејан Јовић

  • Тема: Модернизација
  • Говорник: Дејан Јовић
  • Старост говорника: 1965-1980
  • Место снимања: Загреб
  • Предмет: Лампа у облику српа и чекића, поклон Рудара Трепче, 1948