Горан Милорадовић

  • Тема: Југословенство
  • Говорник: Горан Милорадовић
  • Старост говорника: 1965-1980
  • Место снимања: Београд
  • Предмет: Керамичка скулптура “Двобој” (Приказ битке на Чудском језеру 1242. године између Руса и Тевтонаца, х 48 цм, поклон Ј. В. Стаљина, 1945