Goran Miloradović

  • Tema: Jugoslovenstvo
  • Govornik: Goran Miloradović
  • Starost govornika: 1965-1980
  • Mesto snimanja: Beograd
  • Predmet: Keramička skulptura “Dvoboj” (Prikaz bitke na Čudskom jezeru 1242. godine između Rusa i Tevtonaca, h 48 cm, poklon J. V. Staljina, 1945