Никола Гелевски

  • Тема: Југословенство
  • Говорник: Никола Гелевски
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Скопље
  • Предмет: “Родна кућа друга Тита”, Стојан Аралица