Варја Ђукић

  • Тема: Југословенство
  • Говорник: Варја Ђукић
  • Старост говорника: 1945-1965
  • Место снимања: Подгорица
  • Предмет: Plaketa – skulptura Dubrovnik, Dubrovačke letnje igre svom Pokrovitelju povodom 25. obljetnice pokroviteljstva i 30 godina festival, 10. srpnja 1979. godine