Застава југословенског радничког друштва „Слобода“

  • Време : 1911.
  • Да ли је изложен? Да
  • Инвентарни број: 1940 I 1/3

Почетком XX века у Аустроугарској монархији радио је велики број радника пореклом из Хрватске, Славоније, Далмације и Војводине, који су желели да формирају јединствено југословенско радничко друштво. О тој иницијативи водила се преписка преко социјалдемократских листова Радничке новине из Београда и Слобода из Загреба.

Социјалдемократе су саветовале раднике да се укључују у радничка удружења у земљама у којима живе и да по повратку у своју средину донесу искуства у борби за радничка права. Истицали су и најважнији услов за успех радничке борбе, а то је уједињење радника. Тако су југословенски радници, тражећи боље услове рада и веће наднице, учествовали у штрајковима и демонстрацијама заједно с Немцима и Мађарима.

Ова застава југословенског радничког друштва са натписом „888” упућује на крилатицу: 8 сати рада, 8 сати одмора, 8 сати образовања, као и на услове за које су се радници борили 1911. године.