К25 у новом издању!

Од уторка 11. децембра 2018. године у нашем комплексу отворен је вишенаменски објекат К25. Стара и привремена билетарница, после готово четири деценије, реконструкцијом и доградњом претворена је у вишенаменски објекат, који својим садржајима брине о елементарним потребама посетилаца, али и буди њихову знатижељу и упућује на формирање шире слике о комплексу и раду Музеја Југославије. Потребе преко 120.000 посетилаца годишње који дођу у Музеј Југославије, биле су императив који смо испоштовали реконструкцијом и доградњом некадашњег Улазног пункта.

На две стотине метара квадратних налазе се: модерна билетарница, сувенирница, кафе са баштом и тоалети. У обликовном смислу зграда је пројектована као једноставна форма и специфична композиција која не оптерећује, али дефише комплекс Музеја на начин који објекти у њему и репрезентативност парка захтевају, тежећи спајању са природним окружењем.

Иако је вишефункцоналан, К25 је флексибилан и у интеракцији је са објектима у комплексу и парком склулптура. Његова најважнија улога је да буде место где ће посетилац пронаћи мотив за истраживање новог и непознатог или у њему пробудити жељу да поново дође.

Пројектант реконструкције и доградње објекта је проф. Михаило Тимотијевић, са Архитектонског факултета у Београду.

Радови на реконструкцији и доградњи објекта финансирани су средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација и средствима Музеја Југославије.

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Отворено истраживање и преиспитивање југословенског наслеђа

Нова мапирања Европе

Мала породична историја