K25 u novom izdanju!

Od utorka 11. decembra 2018. godine u našem kompleksu otvoren je višenamenski objekat K25. Stara i privremena biletarnica, posle gotovo četiri decenije, rekonstrukcijom i dogradnjom pretvorena je u višenamenski objekat, koji svojim sadržajima brine o elementarnim potrebama posetilaca, ali im i budi znatiželju i upućuje na formiranje šire slike o kompleksu i radu Muzeja Jugoslavije. Potrebe preko 120.000 posetilaca godišnje, koji dođu u Muzej Jugoslavije, bile su imperativ koji smo uzeli u obzir rekonstrukcijom i dogradnjom nekadašnjeg ulaznog punkta.

Na dve stotine metara kvadratnih nalaze se: moderna biletarnica, suvenirnica, kafe sa baštom i toaleti. U oblikovnom smislu zgrada je projektovana kao jednostavna forma i specifična kompozicija koja ne opterećuje, ali defiše kompleks Muzeja u skladu sa zahtevima objekata i reprezentativnosti parka težeći spajanju sa prirodnim okruženjem.

Iako višefunkconalan, K25 je fleksibilan i usklađen sa objektima u kompleksu i parkom sklulptura. U ovom objektu posetilac će pronaći motiv za istraživanje novog i nepoznatog, što će u njemu probuditi želju da ponovo dođe.

Projektant rekonstrukcije i dogradnje objekta je prof. Mihailo Timotijević, sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta finansirani su sredstvima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i sredstvima Muzeja Jugoslavije.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU