Poternica za Josipom Brozom Titom

 • Zbirka: Zbirka štampanog materijala
 • Autor: Vrhovni zapovednik nemačkih trupa u Srbiji (Paul Bader)
 • Država:
  • Jugoslavija
  • Srbija
 • Mesto: Beograd
 • Materijal: Papir
 • Vreme : 1943.
 • Da li je izložen? Da
 • Inventarni broj: PZ 2142 III 4/247

Davne 1961. godine iz arhive CK SKJ preuzeta je poternica za „komunističkim vođom Titom”, koju su kustosi muzeološki obradili u okviru glavne zbirke. Desetak godina kasnije (1974) iz Vojnoistorijskog instituta preuzeta je poternica za „vođom bandi Dražom Mihailovićem”, koja je svoje muzeološko mesto našla u pomoćnoj zbirci. Obe poternice nastale su u istoj štampariji, jula 1943. godine.

Muzeološka obrada dve poternice otvara pitanja muzejske, kao i bilo koje druge kulturalne valorizacije  i interpretacije. U vremenu kada je MRNNJ osnovan, sa ciljem da se bavi istorijom radničke klase i komunističke partije, nije bilo dileme u pogledu uloga Josipa Broza i Draže Mihailovića tokom Drugog svetskog rata. Svrstavanje poternice za Titom u glavnu zbirku, s jedne strane, moglo je da upućuje na potrebu za češćim izlaganjem materijala i drugačiju valorizaciju predmeta unutar prepoznatih antifašističkih vrednosti jugoslovenskog posleratnog društva. S druge strane, možda je to bila autocenzura kustosa sa željom da izbegne moguće neprijatnosti, možda čak i lični stav.