Multifunkcionalne gusle

  • Zbirka: Zbirka poklona - etnologija
  • Država: Jugoslavija
  • Vrsta predmeta: Muzički instrument
  • Materijal: Drvo
  • Da li je izložen? Da
  • Inventarni broj: 53 M

Ove specifične gusle imaju važnu karakteristiku, koja se može smatrati opštom za čitav korpus poklona. Iako nas fasciniraju maštovitošću i veštinom izrade, njihova izuzetnost ogleda se pre svega u multifunkcionalnosti i do tada neviđenom spoju svega u jednom. Naime, ove jedinstvene gusle imaju na sebi još 11 predmeta: štap za poštapanje, tri svirale, pištaljku, tabakeru, muštiklu, češalj, kašiku, viljušku i nož. Svi su pričvršćeni za gusle-štap malim zglobnim mehanizmima. Po tome su originalne i autentične, opravdavajući upotrebu termina „hibridne”.

Taj pojam adekvatno opisuje izuzetnost predmeta kakvi se nalaze među Titovim poklonima. Poklanjajući nešto jedinstveno, darodavac naglašava želju da predstavi najbolje što ima, često u tome prevazilazeći poznate, očekivane forme. Takvo prenaglašavanje, nastalo iz želje za što snažnijim utiskom na adresata darova, ukazuje nam na suptilnu problematiku odnosa naroda i vladara u kontekstu darivanja i uzvraćanja.