Korintski šlem

  • Zbirka: Zbirka poklona – arheologija
  • Država: Grčka
  • Vreme : Kraj VII – početak VI veka p.n.e.
  • Da li je izložen? Da
  • Inventarni broj: 87 A

Prvi arheološki predmet, koji je Josip Broz Tito dobio na poklon, kao da svojom simbolikom anticipira njegov politički uspon.

Pavle I, kralj Grčke, zemlje iz čije je klasične književnosti izveden simbolizam kacige kao predstave moći, uzdizanja i neranjivosti, poklonio je Titu, u Atini 2. juna 1954, antički korintski šlem, s kraja VII ili početka VI veka pre naše ere. Nameće se pitanje zašto je bronzani šlem, iako izliven u punoj ratničkoj formi, izrađen u smanjenim dimenzijama, te nije mogao imati praktičnu upotrebu.