Maršalska uniforma

  • Zbirka: Maršalske uniforme Josipa Broza
  • Država: Jugoslavija
  • Da li je izložen? Da
  • Inventarni broj: 362 ( knjiga VI c)

Josip Broz Tito bio је jedini u Jugoslaviji sa zvanjem maršala, koje mu je dodeljeno na Drugom zasedanju AVNOJ-a u Jajcu, 29. novembra 1943. godine. Tita opsednutost uniformama nije napuštala do kraja života, o čemu najrečitije govori podatak da je iza njega ostalo više od 70 maršalskih uniformi, veliki broj šinjela, bluza, šapki, opasača, epoleta i drugih obeležja, ali i na desetine metara štofova izrađivanih isključivo za njega.