Novčanica od 100 dinara iz 1946. godine

 • Zbirka: Zbirka poklona – numizmatika
 • Autor:
  • Matija Zlamalik
  • T. Krnjaić
 • Država:
  • Jugoslavija
  • Srbija
 • Mesto: Beograd
 • Vrsta predmeta: Novac
 • Materijal: Papir
 • Vreme : 1. maj 1946.
 • Da li je izložen? Ne
 • Inventarni broj: 1-9-64

Na čitavoj teritoriji novoosnovane Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 1946. godine uveden je jedinstveni novčani sistem. Ovim je uređen monetarni haos nastao tokom Drugog svetskog rata podelom Jugoslavije na sedam delova. Okupacione vlasti pečatirale su jugoslovenski papirni novac i ponegde dozvoljavale njegovu upotrebu, a ponegde ga zamenjivale svojim novcem. Tako je, tokom rata, u opticaju bio veliki broj valuta, bonova i vrednosnih papira. Pored jugoslovenskog korišćen je i srpski dinar, kuna Nezavisne države Hrvatske, nemačka marka, mađarska penga, italijanska lira, albanski franak i dr.

Situacija je dodatno usložnjena uvođenjem dinara Demokratske Federativne Jugoslavije, koji je štampan u Moskvi 1944. godine i korišćen na oslobođenim teritorijama. Ovaj dinar imao je lik partizana na svih osam apoena.

Na novčanicama FNRJ iz 1946. godine, osim partizana, kao simbola borbe i ratne pobede, nalaze se i prikazi scena iz radničkog života, klasni i politički simboli koji personifikuju izgradnju novog društva i privrednu obnovu zemlje.