Peškir s natpisom „Dar drugu Titi AFŽ Dolnji Bukovac”

 • Zbirka: Zbirka poklona - etnologija
 • Autor: Antifašistički front žena Donji Bukovac
 • Država:
  • Hrvatska
  • Jugoslavija
 • Mesto: Donji Bukovac
 • Vrsta predmeta: Komunikacija i simbol
 • Materijal: Tekstil
 • Vreme : Između 1945. i 1953. godine
 • Da li je izložen? Da
 • Inventarni broj: 1-3-584

Peškir s natpisom „Dar drugu Titi AFŽ Dolnji Bukovac” primerak je tradicionalno ženske rukotvorine u južnoslovenskim društvima. Na to ukazuju domaće platno i tip veza.

Međutim, ispis AFŽ (Antifašistički front žena), petokraka i „Tito” govore o revoluciji i novom sistemu vrednosti posleratne Jugoslavije. Peškir je kao dar (ili uzdarje) simbolizovao uspostavljanje ili jačanje (društvene) veze između davaoca i primaoca i bio obavezan element običaja životnog ciklusa (prilikom rođenja, venčanja, sahrane).

Antifašistički front žena Jugoslavije (AFŽ) je ženska organizacija, koja je promovisala ravnopravnost polova. Osnovan u vreme Drugog svetskog rata (1942), AFŽ je i u poratnim godinama kroz brojne akcije poboljšavao društveni, politički i ekonomski položaj žena, pogotovo u seoskim sredinama širom Jugoslavije – od obrazovanja do uključivanja u politiku i privredu. Iako postoje protivrečnosti u naglom gašenju organizacije 1953, vreme je potvrdilo da je ukidanjem samostalnosti AFŽ-a zapostavljen i usporen sistematski rad na izjednačavanju društvenog statusa žena i muškaraca.