Poslednja Štafeta mladosti

 • Zbirka: Zbirka poklona - štafete
 • Autor: Vladimir Pezdirc
 • Država: Jugoslavija
 • Mesto: Triglav
 • Vrsta predmeta: Ideologija i obred
 • Materijal:
  • Metal
  • Pleksiglas
 • Vreme : 1987
 • Da li je izložen? Da

Poslednja Štafeta mladosti potiče iz 1987. godine i za nju se vezuje priča koja je donekle nagovestila buduće događaje, zbog čega izaziva posebno interesovanje. Naime, te godine dizajn štafete i idejno rešenje plakata za Dan mladosti prepušteno je ljubljanskom dizajnerskom studiju Novi kolektivizam. Već je i sama štafeta, u obliku građevine na četiri stuba koju je bilo nemoguće nositi, nagoveštavala drugačiji pristup članova Novog kolektivizma datoj manifestaciji, ali skandal je nastao kada je otkriveno da je plakat zapravo neznatno izmenjena verzija nacističkog plakata iz tridesetih godina.

Za potrebe proslave Dana mladosti 1987. godine, naknadno je izrađena nova štafeta, tako da zadovoljava sve standarde manifestacije. Ipak, u njenom izgledu (osam crvenih kapljica krvi) mnogi prepoznaju nagoveštaje događaja koji će uslediti na ovim prostorima devedesetih godina.