03 br. 48-1-23 - Odluka o planu javnih nabavki za 2023. godinu