03 br. 49-1-23 - Odluka o planu nabavki za 2023. godinu