5 - 04 br. 336-5-19 Poziv za podnosenje ponuda JNOP 09 2019