Međunarodna konferencija: Nostalgija u pokretu – Panel 2

 • Produkcija: Nakama
 • Učesnici:
  • Ana Hofman
  • Branislav Dimitrijević
  • Milica Popović
  • Mitja Velikonja
 • Vrsta: Video
 • Tema:
  • Nostalgija
  • Yugonostalgija
 • Događaj: Heroji koje volimo
 • Datum : 30.09.2016

Nostalgija – od pasivnog sentimenta do mogućnosti artikulisane pobune

dr Branislav Dimitrijević: Klasni karakter nostalgije

dr Ana Hofman: Politike sentimentalnosti: Ka afektivnosti postsocijalizma

Milica Popović, MA: Jugonostalgija – meta-nacionalni narativi sećanja poslednjih pionira