Intervju sa Miodragom Batom Kneževićem

  • Vrsta: Video
  • Tema: Dizajn
  • Događaj: Dizajn za novi svet

Izložba Dizajn za novi svet, čiji su autori Ivan Manojlović, kustos Muzeja istorije Jugoslavije i Koraljka Vlajo, viša kustoskinja Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba, otvorena je 29. decembra 2015. Izložba je pratila ulogu grafičkog dizajna u kreiranju i širenju glavnih obeležja i postulata jugoslovenske države, fokusirajući se na najvažnije motive utkane u brend nove države, kroz osam izložbenih celina: državni simboli, kult Josipa Broza Tita, revolucija i NOB, kult radnika, u službi naroda, industrijalizacija, modernizacija, blagostanje.