PROJEKAT JUGOSLAVIJA

 • Učesnici:
  • Ana Adamović
  • Milica Pekić
  • Mitja Velikonja
  • Stevan Vuković
 • Vrsta: Video
 • Tema: Jugoslavija
 • Događaj: Konferencija: Muzealizacija Jugoslavije
 • Datum : 2.12.2018.

moderator: Stevan Vuković, kustos i teoretičar umetnosti, Beograd govornici: Ana Adamović, umetnica (Kiosk, Beograd), Milica Pekić, istoričarka umetnosti (Kiosk, Beograd), dr Mitja Velikonja, kulturolog (Univerzitet u Ljubljani), Iskra Geshoska, kulturna radnica (Kontrapunkt, Skoplje)

Konferencija Muzealizacija Jugoslavije – zamrzavanje ili aktivno pregovaranje zajedničkog nasleđa deo je programa obeležavanja 100 godina od osnivanja Jugoslavije, u organizaciji Muzeja Jugoslavije i Platforme za savremenu umetnost Kiosk. Konferencija istražuje razne statuse jugoslovenskog nasleđa, kao i potencijal ideja i vrednosti koje to nasleđe ima u sadašnjem trenutku, ali i značaj koji može imati u budućnosti. Tokom dva dana, u okviru različitih panela, zajedno sa sagovornicima i publikom otvorena su neka od sledećih pitanja: Da li je prošlost Jugoslavije već istorijski obrađena i pohranjena u muzejima i arhivima? Da li je sadržana u istorijskim tekstovima, raspravama, predmetima mnogobrojnih kolekcija, sećanjima? Da li je možemo razumeti kao završeni period u linearnom protoku vremena koji je iza nas ili pak kao politički i kulturni predeo koji je uvek u pokretu i uvek u nastajanju? Da li nam to zajedničko nasleđe može pomoći da razumemo neka dešavanja u današnjem trenutku, da razumemo neke od kriza kroz koje svet prolazi? Da li na primeru multinacionalne, multikonfesionalne zemlje sa sopstvenim putem u socijalizam, koja se raspala pre gotovo tri decenije, možemo razmišljati o mogućim rešenjima sadašnjih izazova? Projekat je realizovan uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije