Lične isprave streljanih u Kragujevcu

 • Zbirka: Zbirka dokumenata i rukopisa
 • Autor: Državna uprava
 • Država:
  • Jugoslavija
  • Srbija
 • Mesto: Kragujevac
 • Vrsta predmeta: Dokument
 • Materijal: Papir
 • Vreme : 1939 - 1941
 • Da li je izložen? Da
 • Inventarni broj: 2870 III 3/221

U kolekciji Muzeja Jugoslavije nalazi se dvadeset ličnih isprava streljanih u Kragujevcu, koje su nacisti oduzeli od talaca prilikom masovnih streljanja 1941. godine.

U nameri da zastraši stanovništvo i ujedno ga kazni za ustanak protiv nemačkih snaga, general Franc Beme je 10. oktobra 1941. izdao naredbu da se za jednog ranjenog nemačkog vojnika strelja pedeset, a  za jednog ubijenog da se strelja sto talaca.  Masovna streljanja započeta su već 13. oktobra u selu Draginac, gde je streljano gotovo 3000 ljudi.  U Kraljevu je 14/15. oktobra streljano 1736 muškaraca  i 19 žena.  U  Kragujevcu  su hapšenja počela 18. oktobra, prvo Jevreja  i komunista, zatim opštinskih službenika i radnika. Potom su počele racije. Nacisti  su hapsili seljake, zanatlije, trgovce, sveštenike i vernike u crkvama, a iz Gimnazije, u toku nastave, odveli su đake i njihove profesore.  Streljani su 20. i 21. oktobra u Šumaricama. Dugo se govorilo da je tada stradalo više od 7000 ljudi iako su Nemci pominjali brojku od 2300. Do sada je utvrđeno da  je ubijeno 2796 ljudi. Među streljanima je bilo 23  deteta i 217 maloletnika starijih od 15 godina. Među njima je bilo i 60 učenika Gimnazije.