Pionir elektrotehničar

  • Vreme : 1959.
  • Da li je izložen? Da
  • Inventarni broj: 1-5-151

Među brojnim igračkama koje je Mehanotehnika, „fabrika dečijih snova“ iz Izole u Sloveniji, proizvodila bila je i sastavljanka „Pionir elektrotehničar“. Ona je decu kroz igru i zabavu uvodila u svet nauke i tehnike. Delovima ove pametne igračke dete je samostalno moglo da izvede oko 60 elektrotehničkih eksperimenata i da sastavi gotovo sve naprave koje imaju veze sa elektricitetom – od Morzeovog telegrafa do električne grejalice.

Mehanotehnika je bila jedina jugoslovenska fabrika specijalizovana za proizvodnju igračaka. U njima su uživala deca svih uzrasta, a bile su popularne i među odraslima. U cilju stvaranja igračaka koje doprinose tehničkom vaspitanju savremenog deteta Mehanotehnika je sarađivala sa psiholozima, pedagozima, inženjerima, umetnicima, kao i sa brojnim naučnim institucijama, školama i društvenim organizacijama, pa je tako na izradi pionira elektrotehničara radio Zavod za školsku opremu u Zagrebu.