Povelja komuna

  • Zbirka: Zbirka amblema, odlikovanja i znački
  • Država: Jugoslavija
  • Mesto: Beograd
  • Materijal: Papir
  • Vreme : 1962.
  • Da li je izložen? Ne

 

Prvu povelju počasnog građanina Titu dodelila je Gradska skupština grada Splita, 26. oktobra 1945, povodom prve godišnjice oslobođenja grada. Iste godine grad Zagreb proglašava Tita počasnim građaninom, a slede Ljubljana i Skoplje (1946) pa Beograd (1947). Važan datum u dodeljivanju zvanja počasnog građanina predstavlja 1962. godina kada je, povodom 70. rođendana, Titu uručena tzv. POVELJA KOMUNA od predstavnika svih jugoslovenskih opština. Osamsto šezdeset tri opštine tim povodom proglasile su Tita počasnim građaninom!