Lista izložbi

Grad i smrt

19.02-28.02.2011.

Grad i smrt je izložba radova studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu na temu života i rada Bogdana Bogdanovića, arhitekte, urbaniste i književnika, čije je graditeljsko i spisateljsko delo poznato, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije nego i šire, u Evropi i svetu biće organizovana u Muzeju 25. maj (Muzej istorije Jugoslavije).

Njegova spomenička arhitektura, književno i crtačko delo su obeležili više od pola veka kulturnog stvaralaštva na našim prostorima i uživaju danas veliko priznanje u zemlji i inostranstvu. Najpoznatiji su Bogdanovićevi radovi memorijalne arhitekture – spomenici žrtvama fašizma koji, na mestima masovnih stradanja, slave život, koristeći kao inspiraciju simbole i mitove različitih tradicija, slike iz snova i zabeleške antičkih filozofa. Širom bivše Jugoslavije nalazi se 20 jedinstvenih spomenika, u Beogradu, Prilepu, Mostaru, Kruševcu, Čačku, Beloj Crkvi, Jasenovcu (Kameni cvet)…

Bogdanovićevo književno delo bavi se temom grada, simboličim i mitskim elementima istorije grada i urbanizma. On je stvorio pojam malog urbanizma, zalažući se za projektovanje i uređenje gradova po meri čoveka. Od 1964. do 1987. godine bio je profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i osnivač Škole za filozofiju arhitekture u Malom Popoviću. Od 1982. do 1986. bio je gradonačelnik Beograda.

Nakon sukoba sa Miloševićem, od 1993. godine do kraja života je živeo u egzilu u Beču. Ovo je prva izložba posvećena stvaraocu koja je organizovana nakon njegove smrti.

PublicArt&PublicSpace je jedan od najangažovanijih programa Arhitektonskog fakulteta, koji iz godine u godinu organizuje projekte vezane za grad i javni prostor, uz učešće studenata, eksperata i institucija iz kulture, nauke, privrede i društvenog života. Ove godine je, uz pomoć međunarodnih kulturnih fondova i učešće gostujućih predavača, sproveden u delo veoma uspešan i inovativan program na temu uloge i uticaja dela Bogdana Bogdanovića u javnim prostorima. Uz grafičke i tekstualne priloge, kao i video, audio i prostorne instalacije, studenti su dali odgovor na zadatu temu na kreativan i inspirativan način. Glavne teme studentskih radova su Bogdanovićevi tekstovi o gradu i njegova memorijalna arhitektura, iz čega proizilazi radni naslov izložbe: GRAD I SMRT.

Autori izložbe: prof. arh Zoran Đukanović (BU, Srbija), prof. dr Vladimir Vuković, (Austrija), dipl. pejz. arh. Aleksandar Bobić (BU, Srbija).

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU