Lista izložbi

Jugoslavija: od početka do kraja

01.12.2012-17.03.2013.

Na Balkanskom poluostrvu je tokom najvećeg dela XX veka postojala država inspirisana nastojanjem da u zajednicu okupi Južne Slovene. Jugoslavija, koja je više puta nastajala i nestajala, menjala ime i granice, političko i društveno uređenje, obeležena je izuzetnom kompleksnošću nacija i vera, kultura i običaja na srazmerno malom geografskom području. Hvaljena i osporavana, izgrađivana i potkopavana, krajem XX veka nestala je s geografske i političke mape sveta, ali njeno nasleđe i danas snažno utiče na živote ljudi s ovog prostora.

Naša ambicija prilikom pripremanja izložbe nije bila enciklopedijska – da obuhvatimo sve aspekte društvenog sistema niti da prezentujemo sve raspoložive podatke. Cilj izložbe je da se stvori prostor koji će na moderan, atraktivan i objektivan način upoznati posetioce sa jednim od najzanimljivijih i najkontroverznijih državotvornih eksperimenata u XX veku. Ideja nije da se hronološki prikaže sled najvažnijih događaja, nego da se obrade svi važni fenomeni i elementi koji su obeležili države i društva na području koje se tokom više od 70 godina zvalo Jugoslavija. Reč Jugoslavija zadržala se do 2003. godine u imenu države Savezna Republika Jugoslavija u kojoj ostaju samo Srbija i Crna Gora, ali koja više ne počiva na jugoslovenskoj ideji. Naziv je bio rezultat isključivo političke odluke u želji da se postigne kontinuitet s prethodnom državom, zbog čega ovaj period postojanja Jugoslavije i nije predmet razmatranja izložbe.

Ova izložba je za nas veliki izazov i vidimo je kao predstavljanje našeg dosadašnjeg istraživanja koje želimo da podelimo s vama – našim posetiocima. Istraživanje nije završeno, ovo je samo jedna od mnogih priča o Jugoslaviji i za nas još jedna stanica na putu ka našoj budućoj stalnoj postavci o istoriji Jugoslavije. Šta vi mislite? Želimo da čujemo vaše mišljenje!

Autori tekstova: Jovo Bakić, Srđan Cvetković, Ivana Dobrivojević, Hrvoje Klasić i Vladimir Petrović

Kustoskinja izložbe: Ana Panić

Urednik hronologije: Dragan Bakić

Saradnica na istraživanju: Marija Vasiljević

Recenzenti: Tvrtko Jakovina, Husnija Kamberović, Oto Luthar i Predrag J. Marković

Dizajn izložbene postavke: Marko Dimitrijević

Grafički dizajn: Ivan Benussi

 

Partneri izložbe:

Arhiv Jugoslavije, Arhiv Jugoslovenske kinoteke, Documenta – Centar za suočavanje sa prošlošću, Galerija Antuna Augustinčića, Hrvatski državni arhiv, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatska radiotelevizija, INFOBIRO – Mediacentar Sarajevo, Istorijski muzej Srbije, Muzej detinjstva u Beogradu, Muzej grada Beograda, Muzej grada Zagreba, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej za umjetnost i obrt, Narodna biblioteka Srbije, Narodna galerija Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica, Narodni muzej u Beogradu, Narodni muzej Slovenije, Pedagoški muzej u Beogradu, Programski arhiv Televizije Beograd, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Železnički muzej u Beogradu

Realizaciju izložbe omogućili su: Balkan Trust for Democracy i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbij

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU